Referensobjekt

Askersunds första höghus! Med trästomme och omgiven av nya parhus i trä, byggda av oss.

REFERENSOBJEKT


Här nedan finns ett fåtal av de projekt vi har gjort. Kontakta oss gärna om andra specifika referenser önskas. 


Om-, till & nybyggnation, vattentornsområdet i Askersund
Nya hyreslägenheter, både i markplan och på höjden.

Byggherre: Askersunds Kommun 

2022

Ombyggnation, Hammars Skola etapp 1

Byggherre: Askersunds Kommun 

2023

Tillbyggnation av torkanläggning

Byggherre: Svensk Glasåtervinning

2023

Nybyggnation, verkstad & kontor, Askersundsbyn

Byggherre: Askersunds Industrifastigheter 

2021

Nybyggnation, personalutrymmen, tvätthall mm

Byggherre: Svenska Kyrkan, Askersund

2021

Norrbergaskolan, Askersund: Ombyggnation till lägenheter.

Byggherre: Askersundsbostäder AB

2020-2021

Ombyggnation av Smedjan på gamla Askersundsverken till Tandläkarmotagning.
Byggherre: Askersunds Kommunfastigheter
2018-2019

Ombyggnation kv. Hattmakaren
En vindsvåning med nya lägenheter ska byggas på.
Byggherre: AskersundsBostäder
2018-2019

Ny lagerhall samt ny kontorsbyggnad i två plan med konferensdel.
Byggherre: Abigo Medical AB
2015-2016

Några tidigare projekt av olika typ